Tải xuống

Ứng dụng POS trên Window

Ứng dụng POS Trên Window

Biến chiếc máy tính của bạn thành một kiosk POS đa năng với khả năng kết nối mọi loại máy in Bill thông qua kết nối USB hoặc Mạng LAN

90 Ngày Dùng Thử!
Không cần thẻ ngân hàng